Aktualności

Lista Aktualności zawiera spis wszystkich zmian i aktualizacji oprogramowania mojego autorstwa. Zamieszczone są tutaj poprawki oraz zmiany wynikające z przepisów prawa lub z potrzeb moich Klientów.
 • 09.01.2018r

W dziale Programy umieściłem aktualizację programu BC5. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 03.07.2017r

W dziale Programy umieściłem aktualizację programu BC5. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 01.03.2017r

W dziale Programy umieściłem aktualizację programu BC5. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 29.01.2017r

W dziale Programy umieściłem aktualizację programu BC5. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 11.01.2017r

Odsłona nowej wersji mojej strony internetowej.

 • 19.10.2016r

W dziale Programy umieściłem nową wersję programu Mrówka (4.06).

 • 14.09.2016r.

W dziale Programy umieściłem aktualizację programu BC5. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 04.05.2016r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.13 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa lubuskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 15.04.2016r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.13 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa wielkopolskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 12.04.2016r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.13 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województw lubelskiego i podlaskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 01.07.2015r.

W dziale Programy umieściłem aktualizację programu BC5. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 22.06.2015r.

W dziale Programy umieściłem aktualizację programu BC5. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 28.04.2015r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.12 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa lubuskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 23.04.2015r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.12 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa lubelskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 21.04.2015r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.12 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa wielkopolskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 20.04.2015r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.11 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa podlaskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 26.03.2015r.

W dziale Programy umieściłem aktualizację programu BC5. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 16.01.2015r.

W dziale Programy umieściłem nową wersję programu Mrówka (4.05).

 • 28.04.2014r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.11 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa lubuskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 17.04.2014r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.11 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa wielkopolskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 16.04.2014r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.11 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa podlaskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 08.04.2014r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.11 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa lubelskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 03.04.2014r.

W dziale Programy umieściłem nową wersję programu Mrówka (4.04). Aktualizacja programu z wersji 4.03 do wersji 4.04 jest opcjonalna. Jedyną zmianą wprowadzaną przez wersję 4.04 jest możliwość zautomatyzowanego wysyłania list za pomocą poczty elektronicznej.

 • 19.03.2014r.

W dziale Programy umieściłem nową wersję programu Mrówka (4.03).

 • 26.02.2014r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.11 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa podlaskiego. W programie uaktualniono wzór sprawozdania BSE.

 • 30.01.2014r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.10 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa podlaskiego. W programie uaktualniono wzór sprawozdania RRW-7.

 • 05.01.2014r.

W dziale Programy umieściłem nowe źródła finansowania na rok 2014 do programu BC 4.x. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 21.05.2013r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.09 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa lubuskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 22.04.2013r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.09 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa podlaskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 12.04.2013r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.09 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa wielkopolskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 08.04.2013r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.09 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa lubelskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 29.12.2012r.

W dziale Programy umieściłem nową wersję programu Mrówka (4.0). Zmiany w programie podyktowane były wymaganiami systemu CELAB.

 • 30.10.2012r.

W dziale Programy umieściłem nowe źródło finansowania na rok 2012 do programu BC 4.x. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 01.10.2012r.

W dziale Programy umieściłem aktualizację programu BC 5. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 03.09.2012r.

W dziale Programy umieściłem nowe źródło finansowania na rok 2012 do programu BC 4.x. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 18.06.2012r.

W dziale Programy umieściłem aktualizację programu BC 5. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 29.05.2012r.

W dziale Programy umieściłem aktualizację programu BC 5. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 17.05.2012r.

W dziale Programy umieściłem nowe źródło finansowania na rok 2012 do programu BC 4.x. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 27.04.2012r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.07 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa lubuskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 23.04.2012r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.07 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa podlaskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 11.04.2012r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.07 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa wielkopolskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 02.04.2012r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.07 przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa lubelskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 17.01.2012r.

W dziale Programy umieściłem nowe źródło finansowania na rok 2012 do programu BC 4.x. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 03.11.2011r.

W dziale Programy umieściłem nowe źródło finansowania na rok 2012 do programu BC 4.x. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 01.08.2011r.

W dziale Programy umieściłem nowe źródło finansowania na rok 2012 do programu BC 4.x. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 29.07.2011r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.07. W programie zaktualizowano sprawozdanie RRW-7 oraz dodano sprawozdania dotyczące BSE z nowymi przedziałami wiekowymi obowiązujšcymi od lipca 2011r.

 • 14.06.2011r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.06i przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa świętokrzyskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt.

 • 18.05.2011r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.06i przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa lubuskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 26.04.2011r.

W dziale Programy umieściłem nowe źródło finansowania na rok 2011 do programu BC 4.x. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 12.04.2011r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.06i przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województw wielkopolskiego i podlaskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 08.04.2011r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.06i przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa lubelskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 10.03.2011r.

W dziale Programy umieściłem nową wersję programu Mrówka (3.01b). W programie umożliwiono wybór metod badania przy monitoringu płatnym.

 • 03.03.2011r.

W dziale Programy umieściłem uaktualniony program Panda - powiat 3.06i przeznaczony dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa świętokrzyskiego. Program zawiera aktualny plan badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych radioizotopami cezu mięsa bydła (cieląt), świń, owiec (jagniąt), zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj kurzych i mleka krowiego.

 • 02.02.2011r.

W dziale Programy umieściłem nową wersję programu Mrówka (3.01a). W programie zmieniono kryterium wieku do badania bydła na brucelozę.

 • 31.01.2011r.

W dziale Programy umieściłem nową wersję programu Panda - powiat (3.06i).

 • 30.12.2010r.

W dziale Programy umieściłem nową wersję programu Mrówka (3.01).

 • 04.11.2010r.

W dziale Programy umieściłem nowe źródło finansowania dla województwa warmińsko-mazurskiego na rok 2010 do programu BC 4.x. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.

 • 03.11.2010r.

W dziale Programy umieściłem nowe źródło finansowania dla województwa podlaskiego na rok 2010 do programu BC 4.x. Uwaga! Aby pobrać uaktualnienie niezbędna jest autoryzacja.O mnie

Czym się zajmuję?

Usługi informatyczne Białystok Tomasz Jarmocik

Od czerwca 1995 roku nieprzerwanie prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych. Od początku celem mojej działalności jest zapewnienie sprawnego funkcjonowanie rozwiązań informatycznych w małych i średnich firmach. Moje wykształcenie, zdobywane przez lata doświadczenia, ciągłe doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy pozwalają mi świadczyć usługi na wysokim poziomie.

Moją specjalnością jest oprogramowanie dla przedsiębiorstw. Znajomość produktów wielu firm i własne doświadczenie w tworzeniu takiego oprogramowania pozwala mi w pełni zaspokoić potrzeby moich klientów. Głównym kryterium doboru proponowanych przeze mnie rozwiązań jest ich jakość wyrażona przede wszystkim niezawodnością, ale również i wygodą użytkowania, jednocześnie staram się aby cena tych rozwiązań była rozsądna.

Niesamowicie szybki postęp w dziedzinie sprzętu i oprogramowania, jak również chęć zapewnienia moim klientom najwyższego poziomu usług powodują, że stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach (np. Microsoft Official Cirruculum), konferencjach (np. Borland Developer Days) i kursach. Ukończyłem również studia podyplomowe na Politechnice Białostockiej z zakresu informatyki w rachunkowości i zarządzaniu.

W 2001 roku rozpocząłem współpracę z Inspekcją Weterynaryjną. W ciągu kilku lat powstały aplikacje przeznaczone dla Powiatowych i Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii, Zakładów Higieny Weterynaryjnej i Izb Lekarsko-Weterynaryjnych.

Wśród moich klientów znajdują się również biura rachunkowe.

Dyplomy i certyfikaty

Zakres świadczonych usług

Wsparcie
serwisowe

Usługi wsparcia serwisowego dla komputerów, aplikacji oraz urządzeń peryferyjnych

Oprogramowanie
dla przedsiębiorstw

Tworzenie, wdrażanie, modyfikacja oprogramowania dla przedsiębiorstw w zakresie finansowo-księgowym

Oprogramowanie
dla weterynarii

Oprogramowanie dla Inspekcji Weterynaryjnej, laboratorium, Izb Lekarsko - Weterynaryjnych

Outsourcing
oprogramowania

Wsparcie zakupionego u firm zewnętrznych oraz wdrożonego i używanego oprogramowania

Wdrażanie
rozwiązań informatycznych

Wdrażanie oprogramowania
oraz doradztwo hardware'owe

Archiwizacja
danych

Pełna archiwizacja oraz wsparcie przy archiwizacji baz danych oraz posiadanego oprogramowaniaProgramy

System Panda

System składający się z dwóch programów Panda - powiat i Panda - województwo przeznaczony do gromadzenia i analizy danych dotyczących działalności inspekcji weterynaryjnej.

Wybierz województwo, aby pobrać program Panda - powiat.

Mapa Polski

Budżet Centralny v.4

Przeznaczeniem programu BC jest wspomaganie rozliczeń z Budżetem Centralnym w Wojewódzkich i Powiatowych Inspektoratach Weterynarii

woj. warmińsko-mazurskie
woj. podlaskie

Budżet Centralny v.5

Przeznaczeniem programu BC jest wspomaganie rozliczeń z Budżetem Centralnym w Wojewódzkich i Powiatowych Inspektoratach Weterynarii

Więcej o programie

Mrówka

Najnowsza wersja programu przeznaczonego dla lekarzy weterynarii, dostarczających próbki do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku i Oddziału w Łomży.

Więcej o programie

QuickReport Reader

Program umożliwiający przeglądanie i wydruk plików *.qrp tworzonych przez QuickReport-a.

Program umożliwia przeglądanie i wydruk plików *.qrp zapisywanych z QuickReport-a wersji 2.

Uwaga!
Jeżeli na komputerze jest zainstalowana poprzednia wersja programu QuickReport Reader należy ją odinstalować przed instalacją bieżącej wersji!

Aby zainstalować program należy pobrać i uruchomić plik qrp11setup.exe (ok. 753KB)

pobierz program

Uwaga!

 • W przypadku instalacji na Windows NT, 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008, 7, 8 oraz 10 należy instalację oraz pierwsze uruchomienie programu wykonać z konta z uprawnieniami administratora.
 • Należy zadbać aby liczba znaków wartości zmiennej środowiskowej użytkownika TMP była nie większa niż 35 znaków.
 • Program należy uruchamiać w trybie zgodności Windows XP.

W wypadku problemów lub pytań proszę o kontakt.

Najnowsza wersja programu, umożliwiająca przeglądanie i wydruk plików *.qrp zapisywanych z QuickReport-a wersji 3.

Uwaga!
Jeżeli na komputerze jest zainstalowana poprzednia wersja programu QuickReport Reader należy ją odinstalować przed instalacją bieżącej wersji!

Aby zainstalować program należy pobrać i uruchomić plik qrp12setup.exe (ok. 897KB)

pobierz program

Uwaga!

 • W przypadku instalacji na Windows NT, 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008, 7, 8 oraz 10 należy instalację oraz pierwsze uruchomienie programu wykonać z konta z uprawnieniami administratora
 • Program należy uruchamiać w trybie zgodności Windows XP.

W wypadku problemów lub pytań proszę o kontakt.

Generatory zestawień - PFRON, ZestKalk

Przeznaczeniem generatorów zestawień jest stworzenie raportów niewykonalnych w inny sposób ze względu na np. konieczność pobierania danych z kilku programów różnych producentów jednocześnie.

Automaty dekretujące Mag2FK i Fak2FK

Przeznaczeniem automatów dekretujących jest integracja programów magazynowych, handlowych, księgowych itp różnych producentów w jeden sprawnie funkcjonujący system informatyczny.

Izba

Program wspomagający pracę izba lekarsko-weterynaryjnych w zakresie naliczania i ewidencjonowania składek członkowskich, kartotek członków, korespondecji itp.

eSTera

Ewidencja rzeczowych składników majątku trwałego: środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych.

e-Lisa

Ewidencja zleceń laboratoryjnych i wyników badań w laboratoriach weterynaryjnych.

rmua

Program realizuje obowiązek wynikający z art 41. ust.8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tworząc kompaktową (jednostronicową) roczną informację dla osoby ubezpieczonej.

Karty Pracy

Ewidencja czasu pracy, rozliczenie produkcji w systemie akordowym, rejestracja wykonanych wyrobów.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt

Usługi Informatyczne
mgr inż. Tomasz JARMOCIK
Grabówka, ul. Górna 39/4D
15-523 Białystok
Podlaskie Lubuskie Wielkopolskie Lubelskie